Εκτελεστική Επιτροπή

Ιδιότητα Όνομα Παράταξη
Πρόεδρος Θεοδώρου Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Μπέτσικος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας Παπαμάρκου Γεώργιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Δημητρίου Χρήστοςς
Γραμματέας Οικονομικών Γιεμενιτζόγλου Εμμανουήλ
Οργανωτικός Γραμματέας Καράμπελας Γεώργιος
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Τζανουδάκης Χρήστος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Κανλής Παναγιώτης
Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Φαρακλιώτης Δημήτριος
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Ζαρμαλής Εμμανουήλ
Αναπλ. Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας Θεοδοσάκης Χρυσοβαλάντης

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο