Ανακοίνωση Σ.Ε. C.T.S. για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Σ.Ε. C.T.S. για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη